Comisii

 

Componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Comunei Lupșanu

 

I. Comisia juridică și de disciplină:
1. Presedinte – Brandusoiu Costel
2. Secretar – Udescu Ionuț
3. Membru – Vasile Ion
4. Membru – Gavrila Nicu

 

II. Comisia de agricultură, activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism:
1. Presedinte – Toma Andrei-Nicolae
2. Secretar – Nastase Marian
3. Membru – Boteanu Mircea
4. Membru – Iosif Sicu

 

III. Comisia de învățământ, sănătate și familie, activități social-culturale, culte, muncă și protecție socială și protecție copii, tineret și sport:
1. Presedinte – Gheorghe Iuliana-Elena
2. Secretar – Pertea Voica
3. Membru – Gheorghe Ionel