Comisii

 

Componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Comunei Lupșanu

 

I. Comisia juridică și de disciplină:
1. Grigore Liviu – Marian
2. Marin Ion – Viorel
3. Năstase Marian
4. Perțea Nicolae
5. Vasile Ion

 

II. Comisia de agricultură, activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism:
1. Mihalache Florin
2. Brândușoiu Costel
3. Ionescu Nicolae – Marian
4. Mirea Grigore
5. Iosif Sicu

 

III. Comisia de învățământ, sănătate și familie, activități social-culturale, culte, muncă și protecție socială și protecție copii, tineret și sport:
1. Udescu Ionuț
2. Gheorghe Iuliana
3. Barbu Aneta