Formulare

FORMULAR – TIP RECLAMATIE


Formulare asistență socială

Cerere – Declaratie pe propria raspundere – pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala
Cerere – Declaratie pe propria raspundere – pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistenta sociala sau pentru acordarea unor noi drepturi

Cerere acordare indemnizatie crestere copil, stimulent de insertie, indemnizatie lunara, sprijin lunar si alocatie de stat pentru copii

Cerere tichet social – Gradinita

Model – Adeverinta salariat cu veniturile pe ultimele 24 luni – Crestere si ingrijire copil

Model – Ancheta sociala


Formulare stare civilă

Acte necesare pentru eliberarea sau actualizarea livretului de familie

Documente necesare pentru înregistrarea nașterii copilului

Eliberarea adeverinței de înhumare sau incinerare când decesul unui cetățean român s-a produs în străinătate

Eliberarea adeverinței privind starea civilă în vederea încheierii căsătoriei în străninătate

Eliberarea certificatelor de stare civilă

Înregistrarea căsătoriei

Înregistrarea decesului

Înregistrarea nașterii

Înscrierea adopției, a anulării sau a desfacerii adopției

Înscrierea divorțului, anulării ori a încetării căsătoriei

Înscrierea mențiunii de încuviințare purtare nume

Înscrierea mențiunii de tăgadă a paternității

Înscrierea recunoașterii de paternitate

Înscrierea schimbării numelui de familie sau al prenumelui


Formulare taxe și impozite

Anexa nr. 1 – Model 2016 ITL – 001 – Chitanță pentru încasarea creanțelor bugetelor locale

Anexa nr. 2 – Model 2016 ITL – 002 – Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale/nerezidențiale/cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice

Anexa nr. 3 – Model 2016 ITL – 003 – Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor fizice

Anexa nr. 4 – Model 2016 ITL – 004 – Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice

Anexa nr. 5 – Model 2016 ITL – 005 – Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea persoanelor fizice/persoane juridice

Anexa nr. 6 – Model 2016 ITL – 006 – Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice

Anexa nr. 7 – Model 2016 ITL – 007 – Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apă aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice

Anexa nr. 8 – Model 2016 ITL – 008 – Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice

Anexa nr. 9 – Model 2016 ITL – 009 – Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Anexa nr. 10 – Model 2016 ITL – 010 – Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local

Anexa nr. 11 – Model 2016 ITL – 011 – Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozitele și taxele locale și alte venituri datorate bugetului local

Anexa nr. 12 – Model 2016 ITL – 012 – Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local

Anexa nr. 13 – Model 2016 ITL – 013 – Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local

Anexa nr. 14 – Model 2016 ITL – 014 – Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate

Anexa nr. 15 – Model 2016 ITL – 015 – Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate


Formulare Registrul Agricol

Model cerere pentru eliberare adeverinta

Declaratie Registrul Agricol 1

Declaratie Registrul Agricol 2

Invitatie pentru registrul agricol 2016