Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive

NR.
CRT.
EMITENTUL
ACTULUI
NUMĂRUL ȘI
DATA EMITERII
DISPOZIȚIEI
DENUMIREA / OBIECTUL
ACTULUI
CARACTER VEZI ACTUL