Rapoarte și studii

Raport periodic de activitate pe anul 2021

Raport de evaluare al implementarii 52-2003 in anul 2021

Raport de activitate pe anul 2021 – consilieri locali
Raport de activitate pe anul 2021 – Toma Andrei – consiler local
Raport de activitate pe anul 2021 – Iosif Sicu – consiler local


Raport periodic de activitate pe anul 2020

Raport de evaluare al implementarii 52-2003 in anul 2020


Raport periodic de activitate pe anul 2019

Raport de evaluare al implementarii legii 52/2003 in anul 2019


Raport periodic de activitate pentru anul 2018 in conformitate cu prevederile legii 544/2001

Raport de evaluare a implementarii legii 52/2003 in anul 2018


Raport privind activitatea economico-sociala si de mediu a UAT Lupsanu pe anul 2017

Raport periodic de activitate pentru anul 2017 in conformitate cu prevederile legii 544/2001