Solicitarea informațiilor de interes public

Persoana responsabilă de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001

Persoana responsabilă de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001

Program de furnizare a informațiilor de interes public – Relații cu publicul
Luni – Miercuri: 08.00 – 16.00
Joi: 08.00 – 18.30 (conform H.G. 1487/2005)
Vineri: 08.00 – 14.00

Dispozitie privind unele masuri referitoare la aplicarea Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public


Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001

Cerere tip – Liber acces la informatii


Modalitatea de contestare a deciziei și formulare pentru reclamații administrative

Reclamatie administrativa depasire termen legal

Reclamatie administrativa raspuns negativ


Lista cu documentele de interes public

Lista documentelor de interes public comunicate din oficiu

Lista documentelor de interes public, altele decat cele puse la dispozitie din oficiu


Rapoartele anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001

Raport periodic de activitate pentru anul 2018 in conformitate cu prevederile legii 544/2001

Raport periodic de activitate pentru anul 2017 in conformitate cu prevederile legii 544/2001