Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative

2024

Nr.DataDenumireFisier
1108.02.2024Utilizarea în anul 2024 a excedentului bugetar al comunei LUPȘANU din anul 2023Descarca
1008.02.2024Aprobarea bugetului local pe anul 2024Descarca
931.01.2024Aprobarea virării către D.S.V.S.A. Călărași a sumei de 3.000 lei pentru microciparea câinilor și pisilor din gospodăriile cetățenilorDescarca
831.01.2024Aprobarea amplasării instalației de racordare la rețeaua electrică electrică a sistemului de irigații aparținând S.C. Lux Com S.R.L.Descarca
731.01.2024Aprobarea aderării Comunei Lupșanu la teritoriul eligibil al zonei pescărești VALEA MOSTISTEI reprezentată de Asociația VALEA MOSTISTEI (FLAG VALEA MOSTISTEI)Descarca
631.01.2024Aprobarea raportului pentru activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II al anului 2023Descarca
531.01.2024Aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor al comunei Lupșanu pentru anul 2024Descarca
431.01.2024Aprobarea planului de asigurare a resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgentã, pentru anul 2024Descarca
331.01.2024Modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Lupșanu nr.24/24.04.2023 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2024Descarca
212.01.2024Aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Lupșanu, județul Călărași, pentru anul școlar 2024-2025Descarca
112.01.2024Alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Lupșanu, pentru o perioadă de 3 luniDescarca

2023

Nr. HCLDataDenumireFisier
6129.11.2023privind modificarea pozitiilor nr. 23; 24; 26, din inventarul domeniului publicDescarcă
6029.11.2023pentru depunerea și implementarea proiectului cu titlul „SPRIJINIREA INVESTIȚIILOR ÎN NOI CAPACITĂȚI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSĂ DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM"Descarcă
5929.11.2023privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferenți obiectivului de investiție cu titlul „SPRIJINIREA INVESTIȚIILOR ÎN NOI CAPACITĂȚI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSĂ DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM"Descarcă
5829.11.2023pentru modificarea si completarea HCL nr. 24/24.04.2023 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024Descarcă
5729.11.2023privind rectificarea bugetului localDescarcă
5629.11.2023privind contul de executie bugetară pe trimestrul III al anului 2023 încheiat la data de 30.09.2023Descarcă
5529.11.2023privind aprobarea inscrierii Comunei Lupșanu ca membru fondator in Asociația Club Sportiv Steaua Lupșanu 2023Descarcă
5401.11.2023privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului incepand cu 01.11.2023Descarcă
5301.11.2023privind acordarea unui ajutor de urgență copilului Ene Marius - MihăițăDescarcă
5201.11.2023privind corectarea Ștatului de Funcții al aparatului de specialitate al primaruluiDescarcă
5124.10.2023privind modificarea și completarea H.C,L, 45/26.09.2023 privind implementarea proiectului „Modernizarea infrastructurii educaționale prin dotarea grădinițelor cu program normal Nr. 1 Plevna, Nr.2 Radu Vodă și Nr. 4 Nucetu si aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectiuluiDescarcă
5024.10.2023privind majorarea unor coeficienți de salarizare conform salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată stabilit prin H.G. nr. 900/28.09.2023Descarcă
4924.10.2023privind aprobarea Protocolului de colaborare – cadru dintre UAT LUPȘANU și Serviciul Public pentru gestionarea câinilor fără stăpân CălărașiDescarcă
48Descarcă
4724.10.2023pentru modificarea HCL nr. 18/31.03.2022 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru
” Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată
Descarcă
4626.09.2023privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Lupșanu, pentru o perioadă de 3 luni, OCTOMBRIE, NOIEMBRIE, DECEMBRIE 2023 Descarca
4526.09.2023privind implementarea proiectului „Modernizarea infrastructurii educaționale prin dotarea grădinițelor cu program normal Nr. 1 Plevna, Nr.2 Radu Vodă și Nr. 4 Nucetu din comuna Lupșanu, județul Călărași” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectuluiDescarca
4426.09.2023privind contul de executie bugetară pe trimestrul II al anului 2023 încheiat la data de 30.06.2023Descarca
4331.08.2023privind aprobarea pentru acordarea voucherelor de vacanță personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lupșanu, județul CălărașiDescarca
4231.08.2023privind modificarea HCL nr. 20/31.03.2022 privind aprobarea cofinanțării investițiilor din „ Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014-2020 ” aferente Comunei LupșanuDescarca
4131.08.2023privind decontarea navetei pentru cadrele didactice în anul școlar 2023 - 2024Descarca
4031.08.2023privind neasumarea responsabilității de organizare și derulare a procedurilor de achiziții publice aferente Programului pentru școli al României în perioada 2023-2029Descarca
3931.08.2023privind Regulamentul de acordare fonduri din cadrul bugetului local pentru unitățile de cult religios recunoscute în Romania și a anexelor 1-5 prevăzute de procedura de acordare a fondurilorDescarca
3827.07.2023privind rectificarea bugetului local al comunei LupșanuDescarca
3727.07.2023Privind aprobarea raportului pentru activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I al anului 2023Descarca
3627.07.2023privind modificarea coeficienților de salarizare a personalului din cadrul aparatului de specialitate al primaruluiDescarca
3527.07.2023privind constatarea încetării de drept, ca urmare a decesului, a mandatului de consilier local al domnului Iosif Sicu și vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei LupșanuDescarca
3427.07.2023privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Lupșanu, pentru o perioadă de 3 luni, IULIE, AUGUST, SEPTEMBRIE 2023Descarca
3308.06.2023privind rectificarea bugetului local al comunei LupșanuDescarca
3225.05.2023privind contul de executie bugetară încheiat la 31.03.2023 pentru sursa A și sursa EDescarca
3125.05.2023privind rectificarea bugetului local al comunei LupșanuDescarca
3025.05.2023privind participarea comunei Lupșanu, județul Călărași la parteneriatul LEADER cu denumirea ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ BĂRĂGANUL DE SUD-ESTDescarca
2902.05.2023privind rectificarea bugetului local al Comunei LupșanuDescarca
2824.04.2023privind rectificarea bugetului local al Comunei LupșanuDescarca
2724.04.2023privind acordarea drepturilor salariale cuvenite cu caracter reparatoriu pentru perioada 1 noiembrie 2022 – 30 aprilie 2023, funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Lupsanu, judetul CalarasiDescarca
26
2524.04.2023privind majorarea salariilor de baza ale funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul propriu al Primarului comunei Lupsanu, județul Călărași, care fac parte din familia ocupațională ”administrație”Descarca
2424.04.2023cu privire la aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2024 la nivelul comunei LupsanuDescarca
2324.04.2023privind vánzarea unei suprafete de 167,00 m.p. teren ce apartine domeniului privat al comunei LupsanuDescarca
2215.03.2023privind aprobarea depunerii proiectului Dezvoltarea serviciilor de educație timpurie complementare in comuna Lupșanu, judetul CalarasiDescarca
2115.03.2023privind aprobarea execuţiei bugetului local aferentă trimestrului IV a anului 2022Descarca
2015.03.2023privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Lupșanu, pentru o perioadă de 3 luni, APRILE, MAI, IUNIE 2023Descarca
1915.03.2023privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor al comunei Lupșanu pentru anul 2023Descarca
1815.03.2023privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local LupșanuDescarca
1715.03.2023privind rectificarea bugetului local al Comunei Lup?anuDescarca
1609.03.2023privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023Descarca
1520.02.2023privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între UAT Judetul CĂLĂRAȘI si UAT Orasul/ Comuna Lupsanu pentru realizarea obiectivului de investitii „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOT ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR SI A UNITATILOR CONEXE DIN JUDETUL CĂLĂRAȘI'Descarca
1431.01.2023privind aprobarea protocolului de colaborare - proiect "HUB SERVICII MMSS - SII MMSS", Cod MySMIS 130963/Regiunea Bucuresti IlfovDescarca
1331.01.2023privind reorganizarea SVSU al comunei, aprobarea Regulamentului de organizare si functionare, organigrama, componenta serviciului si documentele de organizare si functionare a acestuiaDescarca
1231.01.2023privind aprobarea bugetului local pe anul 2023Descarca
1031.01.2023privind aprobarea studiului de oportunitate si a delegarii gestiunii directe a serviciului alimentare cu apa si de canalizare catre operatorul regional Ecoaqua SA CalarasiDescarca
931.01.2023privind aprobarea caietului de sarcini al activitatii de alimentare cu apa si canalizareDescarca
831.01.2023privind aprobarea documentatiei de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a serviciului de operare a Centrului de Management Integrat al Deseurilor Ciocanesti si a statiilor de transfer Lehliu-Gara, Oltenita, CalarasiDescarca
731.01.2023privin utilizarea excedentului bugetar al anului 2022 la sursa E apartinand Scolii nr. 1 Radu Voda pentru finantarea cheltuielior sectiunii de dezvoltare la capitolul 65.2E.50.71.01.30Descarca
631.01.2023privind aprobarea achizitionarii unui serviciu de consultanta, asistenta si servicii de reprezentare juridica pentru UAT Lupsanu, Consiliul Local si Primarul Comunei LupsanuDescarca
105.01.22023privind acoperirea deficitului bugetar al Bugetului Local la sfarsitul exercitiului bugetar al anului 2022 sursa A Sectiunea DezvoltareDescarca

2022

2021

2020

2019

HCL nr. 43 din 16.12.2019
HCL nr. 42 din 16.12.2019
HCL nr. 41 din 16.12.2019
HCL nr. 40 din 16.12.2019
HCL nr. 39 din 16.12.2019
HCL nr. 38 din 16.12.2019
HCL nr. 37 din 16.12.2019
HCL nr. 36 din 19.11.2019
HCL nr. 35 din 28.10.2019
HCL nr. 34 din 28.10.2019
HCL nr. 33 din 23.09.2019
HCL nr. 32 din 28.08.2019
HCL nr. 31 din 28.08.2019
HCL nr. 30 din 28.08.2019
HCL nr. 29 din 28.08.2019
HCL nr. 28 din 29.06.2019
HCL nr. 27 din 26.06.2019
HCL nr. 26 din 30.05.2019
HCL nr. 25 din 30.05.2019
HCL nr. 24 din 30.05.2019
HCL nr. 23 din 07.05.2019
HCL nr. 22 din 22.04.2019
HCL nr. 21 din 22.04.2019
HCL nr. 20 din 22.04.2019
HCL nr. 19 din 22.04.2019
HCL nr. 18 din 28.03.2019
HCL nr. 17 din 28.03.2019
HCL nr. 16 din 28.03.2019
HCL nr. 15 din 28.03.2019
HCL nr. 14 din 28.02.2019
HCL nr. 13 din 28.02.2019
HCL nr. 12 din 25.02.2019
HCL nr. 11 din 25.02.2019
HCL nr. 10 din 25.02.2019
HCL nr. 09 din 25.02.2019
HCL nr. 08 din 25.02.2019
HCL 7 din 28.01.2019 – aprobare ROF CL
HCL 6 din 28.01.2019 – analiza stadiului de inscriere a datelor in RA pentru anul 2018
HCL 5 din 28.01.2019 – modificarea si completarea structurii organizatorice si a statului de functii
HCL 4 din 28.01.2019 – aprobarea planului de lucrari de interes local pe 2019
HCL 3 din 28.01.2019 – aprobarea retelei scolare 2019-2020
HCL 2 din 28.01.2019 – aprobarea raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai pers cu handicap pe sem II 2018
HCL 1 din 09.01.2019 – acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare din excendentului bugetului local 2018

2018

HCL 48 din 18.12.2018 – revocare HCL 11
HCL 47 din 18.12.2018 – revocare HCL 36
HCL 46 din 18.12.2018 – aprobare impozite si taxe pentru anul 2019
HCL 45 din 18.12.2018 – inchiriere balta B 681
HCL 44 din 18.12.2018 – stabilirea taxei pentru colectarea gunoiului
HCL 43 din 18.12.2018 – acordare mandat special dlui Manea Victor in vederea exercitarii atributiilor in Adunarea generala a A.D.I. Ecomanagement Salubris
HCL 42 din 18.12.2018 – rectificare buget local
HCL 41 din 18.12.2018 – aprobare regulament pentru inregistrarea evidenta si radierea vehiculelor care nu se supun inmatricularii
HCL 40 din 11.12.2018 – rectificare buget local
HCL 39 din 28.11.2018 – utilizare sume din excendent bugetar – fond rulment – din bugetul local 2018
HCL 38 din 28.11.2018 – rectificarea bugetului local
HCL 37 din 28.11.2018 – alegerea presedintelui de sedinta
Proiect de hotarare privind atribuirea de denumire strazi 13.09.2018
HCL 35 din 23.10.2018 – aprobare Plan de ocupare a functiilor publice pe anul 2019
HCL 34 din 23.10.2018 – aprobare structura organizatorica si stat de functii
HCL 33 din 23.10.2018 – utilizare sume din excendent bugetar – fond rulment – din bugetul local 2018
HCL 32 din 2310.2018 – rectificare buget local
HCL 31 din 26.09.2018 – acordare mandat special dlui Manea Victor in vederea exercitarii atributiilor in Adunarea generala a A.D.I. Ecomanagement Salubris
HCL 30 din 26.09.2018 – rectificare buget local
HCL 29 din 26.09.2018 – aprobare indicatori tehnico-economici obiectiv Modernizare strazi sat Radu Voda si sat Plevna
HCL 28 din 28.08.2018 – rectificare buget local
HCL 27 din 28.08.2018 -alegerea presedintelui de sedinta
HCL 26 din 30.07.2018 – rectificare buget local
HCL 25 din 30.07.2018 – constituire drepturi de uz si servitute in favoarea SCE – Distributie Dobrogea
HCL 24 din 10.07.2018 – rectificare buget local
HCL 23 din 10.07.2018 – lucrari de realibilitare iluminat public
HCL 22 din 28.06.2018 – rectificare buget local
HCL 21 din 28.06.2018 – aprobarea regulament pentru acordare vouchere de vacanta
H.C.L. nr. 20 din 30.05.2018 – alegerea presedintelui de sedinta
H.C.L. nr. 19 din 30.05.2018 – rectificarea bugetului local
H.C.L. nr. 18 din 07.05.2018 – aprobarea planului de ocupare a functiilor publice
H.C.L. nr. 17 din 07.05.2018 – aprobarea structurii organizatorice a statului de functii si al numarului de personal
H.C.L. nr. 16 din 07.05.2018 – aplicarea de sanctiuni pentru persoanele care depoziteaza necontrolat gunoiul
H.C.L. nr. 15 din 07.05.2018 – insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public
H.C.L. nr. 14 din 07.05.2018 – aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Imbracaminte bituminoasa usoara, faza DALI, pentru strazi in Nucetu”
H.C.L. nr. 13 din 07.05.2018 – aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare al serviciului de asistenta sociala
H.C.L. nr. 12 din 29.03.2018 – rectificarea bugetului local
H.C.L. nr. 11 din 29.03.2018 – stabilire tarif deseuri
H.C.L. nr. 10 din 29.03.2018 – aprobarea contului de executie al BVC
H.C.L. nr. 9 din 29.03.2018 – aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar
H.C.L. nr. 8 din 29.03.2018 – inchirierea baltii B15
H.C.L. nr. 7 din 29.03.2018 – inchirierea baltii B681
H.C.L. nr. 6 din 15.02.2018 – alegerea presedintelui de sedinta
H.C.L. nr. 5 din 15.02.2018 – utlizarea sumei din excendentul bugetului local
H.C.L. nr. 4 din 15.02.2018 – aprobarea bugetului C.L.
H.C.L. nr. 3 din 31.01.2018 – stabilirea agentilor economici cuprinsi in programul „RATIO”
H.C.L. nr. 2 din 31.01.2018 – trecerea din domeniul public in domeniul privat a unei suprafete de teren (balta B15)
H.C.L. nr. 1 din 08.01.2018 – acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare din excendentul bugetului local pe anul 2017

2016

2015