Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative

2023

2022

2021

2020

2019

HCL nr. 43 din 16.12.2019
HCL nr. 42 din 16.12.2019
HCL nr. 41 din 16.12.2019
HCL nr. 40 din 16.12.2019
HCL nr. 39 din 16.12.2019
HCL nr. 38 din 16.12.2019
HCL nr. 37 din 16.12.2019
HCL nr. 36 din 19.11.2019
HCL nr. 35 din 28.10.2019
HCL nr. 34 din 28.10.2019
HCL nr. 33 din 23.09.2019
HCL nr. 32 din 28.08.2019
HCL nr. 31 din 28.08.2019
HCL nr. 30 din 28.08.2019
HCL nr. 29 din 28.08.2019
HCL nr. 28 din 29.06.2019
HCL nr. 27 din 26.06.2019
HCL nr. 26 din 30.05.2019
HCL nr. 25 din 30.05.2019
HCL nr. 24 din 30.05.2019
HCL nr. 23 din 07.05.2019
HCL nr. 22 din 22.04.2019
HCL nr. 21 din 22.04.2019
HCL nr. 20 din 22.04.2019
HCL nr. 19 din 22.04.2019
HCL nr. 18 din 28.03.2019
HCL nr. 17 din 28.03.2019
HCL nr. 16 din 28.03.2019
HCL nr. 15 din 28.03.2019
HCL nr. 14 din 28.02.2019
HCL nr. 13 din 28.02.2019
HCL nr. 12 din 25.02.2019
HCL nr. 11 din 25.02.2019
HCL nr. 10 din 25.02.2019
HCL nr. 09 din 25.02.2019
HCL nr. 08 din 25.02.2019
HCL 7 din 28.01.2019 – aprobare ROF CL
HCL 6 din 28.01.2019 – analiza stadiului de inscriere a datelor in RA pentru anul 2018
HCL 5 din 28.01.2019 – modificarea si completarea structurii organizatorice si a statului de functii
HCL 4 din 28.01.2019 – aprobarea planului de lucrari de interes local pe 2019
HCL 3 din 28.01.2019 – aprobarea retelei scolare 2019-2020
HCL 2 din 28.01.2019 – aprobarea raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai pers cu handicap pe sem II 2018
HCL 1 din 09.01.2019 – acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare din excendentului bugetului local 2018

2018

HCL 48 din 18.12.2018 – revocare HCL 11
HCL 47 din 18.12.2018 – revocare HCL 36
HCL 46 din 18.12.2018 – aprobare impozite si taxe pentru anul 2019
HCL 45 din 18.12.2018 – inchiriere balta B 681
HCL 44 din 18.12.2018 – stabilirea taxei pentru colectarea gunoiului
HCL 43 din 18.12.2018 – acordare mandat special dlui Manea Victor in vederea exercitarii atributiilor in Adunarea generala a A.D.I. Ecomanagement Salubris
HCL 42 din 18.12.2018 – rectificare buget local
HCL 41 din 18.12.2018 – aprobare regulament pentru inregistrarea evidenta si radierea vehiculelor care nu se supun inmatricularii
HCL 40 din 11.12.2018 – rectificare buget local
HCL 39 din 28.11.2018 – utilizare sume din excendent bugetar – fond rulment – din bugetul local 2018
HCL 38 din 28.11.2018 – rectificarea bugetului local
HCL 37 din 28.11.2018 – alegerea presedintelui de sedinta
Proiect de hotarare privind atribuirea de denumire strazi 13.09.2018
HCL 35 din 23.10.2018 – aprobare Plan de ocupare a functiilor publice pe anul 2019
HCL 34 din 23.10.2018 – aprobare structura organizatorica si stat de functii
HCL 33 din 23.10.2018 – utilizare sume din excendent bugetar – fond rulment – din bugetul local 2018
HCL 32 din 2310.2018 – rectificare buget local
HCL 31 din 26.09.2018 – acordare mandat special dlui Manea Victor in vederea exercitarii atributiilor in Adunarea generala a A.D.I. Ecomanagement Salubris
HCL 30 din 26.09.2018 – rectificare buget local
HCL 29 din 26.09.2018 – aprobare indicatori tehnico-economici obiectiv Modernizare strazi sat Radu Voda si sat Plevna
HCL 28 din 28.08.2018 – rectificare buget local
HCL 27 din 28.08.2018 -alegerea presedintelui de sedinta
HCL 26 din 30.07.2018 – rectificare buget local
HCL 25 din 30.07.2018 – constituire drepturi de uz si servitute in favoarea SCE – Distributie Dobrogea
HCL 24 din 10.07.2018 – rectificare buget local
HCL 23 din 10.07.2018 – lucrari de realibilitare iluminat public
HCL 22 din 28.06.2018 – rectificare buget local
HCL 21 din 28.06.2018 – aprobarea regulament pentru acordare vouchere de vacanta
H.C.L. nr. 20 din 30.05.2018 – alegerea presedintelui de sedinta
H.C.L. nr. 19 din 30.05.2018 – rectificarea bugetului local
H.C.L. nr. 18 din 07.05.2018 – aprobarea planului de ocupare a functiilor publice
H.C.L. nr. 17 din 07.05.2018 – aprobarea structurii organizatorice a statului de functii si al numarului de personal
H.C.L. nr. 16 din 07.05.2018 – aplicarea de sanctiuni pentru persoanele care depoziteaza necontrolat gunoiul
H.C.L. nr. 15 din 07.05.2018 – insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public
H.C.L. nr. 14 din 07.05.2018 – aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Imbracaminte bituminoasa usoara, faza DALI, pentru strazi in Nucetu”
H.C.L. nr. 13 din 07.05.2018 – aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare al serviciului de asistenta sociala
H.C.L. nr. 12 din 29.03.2018 – rectificarea bugetului local
H.C.L. nr. 11 din 29.03.2018 – stabilire tarif deseuri
H.C.L. nr. 10 din 29.03.2018 – aprobarea contului de executie al BVC
H.C.L. nr. 9 din 29.03.2018 – aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar
H.C.L. nr. 8 din 29.03.2018 – inchirierea baltii B15
H.C.L. nr. 7 din 29.03.2018 – inchirierea baltii B681
H.C.L. nr. 6 din 15.02.2018 – alegerea presedintelui de sedinta
H.C.L. nr. 5 din 15.02.2018 – utlizarea sumei din excendentul bugetului local
H.C.L. nr. 4 din 15.02.2018 – aprobarea bugetului C.L.
H.C.L. nr. 3 din 31.01.2018 – stabilirea agentilor economici cuprinsi in programul „RATIO”
H.C.L. nr. 2 din 31.01.2018 – trecerea din domeniul public in domeniul privat a unei suprafete de teren (balta B15)
H.C.L. nr. 1 din 08.01.2018 – acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare din excendentul bugetului local pe anul 2017

2016

2015